Начало

  • Работата с DMG е много повече от 3 думи, но ще кажа най-важните от тях: Удоволствие, Удовлетвореност, Усещане. Част от трите Ута на Вашия успех!

    Косара Станковамаркетинг експерт ТЕСИ
  • Изключително сме доволни от експертизата, която ни предоставят при разработването на нашите рекламни кампании, които таргетират тясно специализирани целеви групи. DMG има необходимия опит и капацитет.
    Лена Петковауправител на Bosch България
  • Много сме доволни от съвместното ни партньорство с ДМГ! Като стартиращ бизнес през 2016 г. ни привлече тяхната визия за утвърждаване на нова услуга в България и иновативният подход при имплементирането на маркетинговия план чрез дигитални канали. Разчитаме на тях да растем заедно!

    Мартин Богдановизпълнителен директор на Paysera Bulgaria

Имате нужда от дигитална агенция, която да говори на вашия език?

Започнете от