Kлиенти

Нашите клиенти

Клиенти на компанията са водещи местни и международни брандове от различни сектори. Основният опит на фирмата е в областта на B2B маркетинга на потребителски стоки, домакински уреди, инженеринг, строителство, финанси, образование и други.