Kлиенти

Нашите клиенти

Клиенти на компанията са водещи местни и международни брандове от различни сектори на икономиката. Основният опит на фирмата е в областта на потребителските стоки, строителството, финансите, образованието, автомобилния бизнес.