Изявление за поверителност

Информация относно Администратора на лични данни

 

Име на компанията Диджитал Маркетинг Груп ЕООД
ЕИК / Булстат BG200729650
Седалище и адрес на управление София 1407, ул. Димитър Манчев 1, офис Г.10
Адрес за кореспонденция София 1407, ул. Димитър Манчев 1, офис Г.10
Телефон 0888 979 00 80
Електронна поща welcome@digital-marketing.bg
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛК  

 

 

Информация относно длъжностно лице по защита на личните данни

Име на компанията Диджитал Маркетинг Груп ЕООД
ЕИК / Булстат BG200729650
Седалище и адрес на управление София 1407, ул. Димитър Манчев 1, офис Г.10
Адрес за кореспонденция София 1407, ул. Димитър Манчев 1, офис Г.10
Телефон 0888 979 00 80
Електронна поща v.todorov@digital-marketing.bg
Длъжностно лице Валентин Тодоров

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Име на компанията Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон 02 915 35 18
Интернет страница www.cpdp.bg