МЕДИИ

МЕДИИ

Когато планираме увеличаването на продажбите на нашите клиенти, ние винаги обсъждаме варианти, с които те да достигнат до по-точната аудитория. За някои бизнеси това са няколко милиона хора, за други – едва няколко човека.

Медийната реклама е част от процеса на изграждане на бранд и продажби. При необходимост ние я включваме като неотменна част от маркетинг микса, с който да изградим пълноценен образ на брандовете, които управляваме.

Екипът ни, натрупал дългогодишен опит в планирането и купуването на разнообразни медийни формати в онлайн и не-онлайн среда, може да предложи адекватна за Вашите нужди и ефективна за инвестирания бюджет медийна стратегия.

Работим с пълния микс медии в отделните географски дестинации в България и Европа и можем да предложим професионални решения и отлични финансови условия при реализирането на Вашите медийни кампании в различни медийни канали:

 • Телевизионна реклама
 • Радио реклама
 • Интернет реклама
  • Реклама в примиум онлайн портали и сайтове
  • Програматик реклама
  • Реклама в социални мрежи
  • Реклама на клик
  • Ремаркетинг стратегии
 • Външна реклама
 • Прес реклама
 • Кино реклама
 • Реклама във вътрешни помещения
 • Реклама на мястото на продажбите (POS).

Защото трябва да бъдеш на точното място.

От досегашната си работа с компанията, можем да твърдим, че сме изключително доволни от опитът и експертизата, която ни предоставят при разработването на нашите рекламни кампании, които таргетират тясно специализирани целеви групи.  

ЛЕНА ПЕТКОВА,  управител на Роберт Бош ЕООД

Реализирани проекти

Имате нужда от медийна стратегия?

Започнете от