Мобилна реклама

МОБИЛНА РЕКЛАМА

Мобилната реклама е излъчването на реклама в мобилни устройства – таблети и телефони. С нарастване на трафика от страна на подобни устройства, заслужено се увеличава интересът и към достигане на потребителите на местата, където са те. Вашите клиенти са мобилни, вие също трябва да сте с тях. Официалните данни сочат, че през 2014 година 2 600 000 българи ще използват мобилни устройства като делът им рязко ще се увеличава с всеки изминал месец. Големите издатели на сайтове са разработили собствени мобилни приложения. Друг вариант за излъчване на рекламите е посредством рекламни мрежи като тези на Google, HTTPool и други.

ПОЯСНЕНИЯ

Как работи

Инвестицията в мобилна реклама е сред задължителните през настоящата година. Тенденцията е все повече рекламата в мобилни устройства да разширява своя обхват. Днес няма пречки за реализирането на рекламни кампании в мобилни мрежи, така както и на настолни компютри. Добрата новина е, че мобилният пазар е все още ненаситен с реклами, затова ефектътот рекламата там, ще е по-голям. Вариантите са да използвате или някое от множеството съществуващи приложения на примиум сайтове или да ползвате рекламна мрежа. В първия случай ще имате контрол върху мястото, където се излъчва вашата реклама и може да прецизирате по-добре интересите на аудитория. Но ще заплатите повече. Ако се спрете на рекламна мрежа може да реализирате голям обхват на аудиторията при прилична цена.За да получите добра медийна кампания в премиум сайтове, имате нуждата от специалисти, които разполагат с достъп до съответните инструменти, с които да измерят най-добрите варианти за позициониране на рекламните банери. Тъй като премиум мобилната реклама е по-скъпа от много от останалите видове, е почти задължително да се доверите на професионалисти, ако сте решили да инвестира те бюджета си в подобни сайтове. В България интернет потреблението се отчита от Gemius. Данните на Gemius служат за първоначална информация, за да може да определите кои са страниците, в които е най-вероятно да влизат вашите потребители. Диджитал Маркетинг Груп ползва софтуера на Gemius при планиране на кампаниите в Премиум мрежата. По този начин, в комбинация с нашия опит, гарантираме максимално прецизно таргетиране на вашите рекламни послания.

Опции за таргетиране

Повечето първокласни сайтове не предлагат голям набор от опции за таргетиране на база разширени демографски критерии – пол, възраст, доход. Стратегията на издателските групи е да разработват сайтове в различни категории/аудитории – например мъжки сайтове или женски сайтове, такива с икономическа насоченост, спортни и т.н. Ако желаете да таргетирате вашата реклама до определена група от хора (например мъже, от 30-40 години, с доходи над 1 000 лв., жители на големите градове) имате нужда от професионален съвет. В първокласните сайтове може да направите таргетиране по географско местоположение, да сложите показател, колко пъти рекламата ви да се показва на отделния посетите на сайта, т.нар. Frequency capping, Рекламните мрежи дават възможност за таргетиране по различни критерии – демографски, по интереси, контектуални и т.н. Нашите специалисти с помощта на софтуер и въз основа на дългогодишния си опит ще могат да ви предложат оптималния микс за нуждите на вашето по-прецизно таргетиране.

Рекламни формати

В повечето случаи банер рекламата в мобилните сайтове и приложения се закупува на база цена за 1 000 импресии . Цената при този тип реклама често е по-висока в сравнение с останалите форми. Може да ползвате различни видове отстъпки – за обем, преференциални и т.н. Рекламните мрежи предлагат вариант за купуване на кликове и това са предпочитаните форми от повечето рекламодатели в момента. В България все още не е разпространена практиката на CPA ценови модел, но до няколко години се очаква да се появи и в първокласните сайтове. Диджитал Маркетинг Груп работи с издателите на повечето примиум сайтове и рекламни мрежи в страната и може да предостави атрактивни ценови предложения при реализиране на кампании с мобилна реклама.

Ценови модели

В повечето случаи банер рекламата в първокласните сайтове се закупува на база цена за 1 000 импресии. Разбира се има варианти, при които да бъдат договорирани и други форми на заплащане. Цената при този тип реклама често е по-висока в сравнение с останалите форми. Може да ползвате различни видове отстъпки – за обем, преференциални и т.н. Някои от сайтовете предлагат и рекламни модели CPC – цена на клик, но в почти всички случаи се касае за текстови реклами. В България все още не е разпространена практиката на CPA ценови модел, но до няколко години се очаква да се появи и в първокласните сайтове. Диджитал Маркетинг Груп работи с издателите на повечето примиум сайтове в страната и може да предостави атрактивни ценови предложения при реализиране на подобен тип рекламни кампании.

Позициониране и измерване

Вашата реклама се позиционира единствено в първокласни сайтове на места, които са ви предварително известни, в определените от вас дни, формати и други, или във второстепенни позиции на примиум сайтове или рекламни мрежи. Съществуват различни методики за измерване на ефективността в интернет среда. Издателите на сайтове често предоставят достъп до статистиката на отделните реклами. В предоставените от тях данни задължително се съдържа информация за броя на импресиите, за реализираните кликове и за съотношението между тях, т.нар. CTR. Някои издателски групи работят с по-прецизни софтуери и дават изключително добри отчети за реализациите на отделните кампании. Тези отчети понякога са в размер на около 50 страници. Тяхната употреба и внимателен преглед дават възможност клиентите да подобрят бизнес офертата си следващи кампании. Ако желаете независим от издателите мониторинг на отчетността на Вашата реклама, може да ползвате независими агенции за интернет мониторинг или услугите на Google.

Как ви помага, за да развиете вашия бизнес

Рекламата в първокласни сайтове може да е ефективно средство, с което да подпомогнете своя бизнес. Тя ви помага като:
 • Рекламата ви е там, където са и вашите потребители;
 • Повишава имиджа на компанията и разпознаваемостта на марката като достига до широк спектър от потребители;
 • Повишава доверието в компанията;
 • Дава възможност за селектиране и таргетиране на точните целеви групи, до които да достигне вашето послание;
 • Способства за повишаване на продажбите на вашите стоки или услуги;
 • Дава възможност за контрол върху представянето на компанията ви в обществото;
 • Оптимизира разходите за маркетинг като предоставя множество варианти за отчетност на резултатите от кампаниите;
 • Дава повече свободно време за Вас и Вашия екип.

С какво може да сме Ви полезни:

Екипът на Digital Marketing Group предлага работещи и ефективни решения за управления на вашите маркетинг и рекламни бюджети. Посредством нашия опит в планирането и реализирането на кампании в премиум сайтове, ние можем да ви съдействаме в различните етапи от процеса.

При разработване на рекламна стратегия

 • Като ви помогнем да определите целите на кампанията по начин, който отговаря на потребностите на Вашия бизнес;
 • Да ви съдействаме при сегментирането на пазара;
 • Да определим потребителите, до които искате да достигнете;
 • Да съдействаме при бюджетирането на кампанията;
 • Да разработим ефективен медия микс в отделни комуникационни канали – офлайн и онлайн;
 • Да съдействаме за разработването на визуалната концепция на кампанията;

При реализирането на кампанията

 • Да разработим адекватна за вашите нужди комуникационен план;
 • Да направим детайлно медия-планиране, което да постигне поставените в стратегията рекламни цени;
 • Да разработим атрактивни визуални послания, с които да привлечем вниманието на Вашите клиенти;
 • Да организираме заявяването на кампанията, оперативния контрол при нейното изпълнение и финалния мониторинг;

При отчета и анализа на кампанията

 • Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на Вашите следващи кампании;
 • Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес.

За да си там, където са и твоите потребители – навсякъде.

Много сме доволни от съвместното ни партньорство с ДМГ! Като стартиращ бизнес преди една година ни привлече тяхната визия за утвърждаване на нова услуга в България и иновативният подход при имплементирането на маркетиговия план чрез дигитални канали. Разчитаме на тях да растем заедно!  

МАРТИН БОГДАНОВ, Изпълнителен директор на Paysera България

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ?

Започнете от