Премиум реклама

ПРЕМИУМ РЕКЛАМА

Първокласни са сайтовете, които привличат по-голяма част от потребителите в съответната държава. Такива сайтове, обикновено покриват достигат до над 50 % от интернет-потребителите в съответната страна. Обикновено тези страници са собственост на силни издателски групи, които инвестират в първокласно съдържание, добра визуализация и формират бизнес модела си на базата на приходите от голям трафик. В България подобни групи са Sportal Media Group, Intermedia, Darik, Dir.bg, Investor.bg, Webground и други. Тенденцията от последните години показва, че все повече първокласните страници в България започват да ограничават броя на рекламните елементи на една страници и залагат на по-големи формати.

ПОЯСНЕНИЯ

Как работи

Рекламата в първокласни страници е удачна при имиджови кампании или при налагане на нови/продукти и услуги при наличието на по-голям рекламен бюджет. Използва се и при кампании, които целят по-широк обхват на аудиторията – хора от всякаква възраст, с различни интереси и т.н. За да получите добра медийна кампания в премиум сайтове, имате нуждата от специалисти, които разполагат с достъп до съответните инструменти, с които да измерят най-добрите варианти за позициониране на рекламните банери. Тъй като този вид реклама е сравнително по-скъп от много от останалите видове, е почти задължително да се доверите на професионалисти, ако сте решили да инвестира те бюджета си в подобни сайтове. В България интернет потреблението се отчита от Gemius. Данните на Gemius служат за първоначална информация, за да може да определите кои са страниците, в които е най-вероятно да влизат вашите потребители.Диджитал Маркетинг Груп ползва софтуера на Гемиус при планиране на кампаниите в Премиум мрежата. По този начин, в комбинация с нашия опит, гарантираме максимално прецизно таргетиране на вашите рекламни послания.

Опции за таргетиране

Повечето първокласни сайтове не предлагат голям набор от опции за таргетиране на база разширени демографски критерии – пол, възраст, доход. Стратегията на издателските групи е да разработват сайтове в различни категории/аудитории – например мъжки сайтове или женски сайтове, такива с икономическа насоченост, спортни и т.н. Ако желаете да таргетирате вашата реклама до определена група от хора (например мъже, от 30-40 години, с доходи над 1 000 лв., жители на големите градове) имате нужда от професионален съвет. Нашите специалисти с помощта на софтуер и въз основа на дългогодишния си опит ще могат да ви предложат оптималния микс за нуждите на вашето по-прецизно таргетиране. В първокласните сайтове може да направите таргетиране по географско местоположение, да сложите показател, колко пъти рекламата ви да се показва на отделния посетите на сайта, т.нар. Frequency capping.

Рекламни формати

Първокласните сайтове разработват различни форми на реклама и обикновено са новатори в предлагането на рекламни формати. Обикновено в този тип сайтове рекламират клиенти, с по-големи бюджети или такива, които желаят да достигнат до широка аудитория. Повечето рекламодатели предпочитат банер реклами със стандартни формати. За такива се приемат размерите 300х250, 729х90, напоследък се налагат и по-големите формати като 300х600 или 980х175, 940х220. Съществуват и по-разнообразни и съответно видими, и по-скъпи, формати като wallpaper, skyscaprer, inwarp и т.н. Част от сайтовете предлагат и публикуване на текстови реклами като част от редакционното им съдържание. В този случай рекламните формати са означени с определи символи или текстове, които посочват, че съдържанието е рекламно. Примиум сайтовете предлагат и форми за видео реклама, но те все още не са широко предпочитани от рекламодателите и са по-скъпи за реализиране. Изборът на правилните рекламни формати е една от най-важните стъпки в процеса по реализиране на интернет кампании. Ние от Digital Marketing Group познаваме възможностите на отделните сайтове и можем да ви предложим най-удачните варианти за визуализиране на вашето рекламно послание.

Ценови модели

В повечето случаи банер рекламата в първокласните сайтове се закупува на база цена за 1 000 импресии. Разбира се има варианти, при които да бъдат договорирани и други форми на заплащане. Цената при този тип реклама често е по-висока в сравнение с останалите форми. Може да ползвате различни видове отстъпки – за обем, преференциални и т.н. Някои от сайтовете предлагат и рекламни модели CPC – цена на клик, но в почти всички случаи се касае за текстови реклами. В България все още не е разпространена практиката на CPA ценови модел, но до няколко години се очаква да се появи и в първокласните сайтове. Диджитал Маркетинг Груп работи с издателите на повечето примиум сайтове в страната и може да предостави атрактивни ценови предложения при реализиране на подобен тип рекламни кампании.

Позициониране и измерване

Вашата реклама се позиоционира единствено в първокласни сайтове на места, които са ви предварително известни, в определените от вас дни, формати и други. Съществуват различни методики за измерване на ефективността в интернет среда. Издателите на сайтове често предоставят достъп до статистиката на отделните реклами. В предоставените от тях данни задължително се съдържа информация за броя на импресиите, за реализираните кликове и за съотношението между тях, т.нар. CTR. Някои издателски групи работят с по-прецизни софтуери и дават изключително добри отчети за реализациите на отделните кампании. Тези отчети понякога са в размер на около 50 страници. Тяхната употреба и внимателен преглед дават възможност клиентите да подобрят бизнес офертата си следващи кампании. Ако желаете независим от издателите мониторинг на отчетността на Вашата реклама, може да ползвате независими агенции за интернет мониторинг или услугите на Google.

Как ви помага, за да развиете вашия бизнес

Рекламата в първокласни сайтове може да е ефективно средство, с което да подпомогнете своя бизнес. Тя ви помага като:

 • Повишава имиджа на компанията и разпознаваемостта на марката като достига до широк спектър от потребители;
 • Повишава доверието в компанията;
 • Дава възможност за селектиране и таргетиране на точните целеви групи, до които да достигне вашето послание;
 • Способства за повишаване на продажбите на вашите стоки или услуги;
 • Дава възможност за контрол върху представянето на компанията ви в обществото;
 • Оптимизира разходите за маркетинг като предоставя множество варианти за отчетност на резултатите от кампаниите;
 • Дава повече свободно време за Вас и Вашия екип.

С какво може да сме Ви полезни:

Екипът на Digital Marketing Group предлага работещи и ефективни решения за управления на вашите маркетинг и рекламни бюджети. Посредством нашия опит в планирането и реализирането на кампании в премиум сайтове, ние можем да ви съдействаме в различните етапи от процеса.

При разработване на рекламна стратегия

 • Като ви помогнем да определите целите на кампанията по начин, който отговаря на потребностите на Вашия бизнес;
 • Да ви съдействаме при сегментирането на пазара;
 • Да определим потребителите, до които искате да достигнете;
 • Да съдействаме при бюджетирането на кампанията;
 • Да разработим работещ медия микс в отделни комуникационни канали – офлайн и онлайн;
 • Да съдействаме за разработването на визуалната концепция на кампанията;

При реализирането на кампанията

 • Да разработим адекватна за вашите нужди комуникационен план;
 • Да направим детайлно медия-планиране, което да постигне поставените в стратегията рекламни цени;
 • Да разработим атрактивни визуални послания, с които да привлечем вниманието на Вашите клиенти;
 • Да организираме заявяването на кампанията, оперативния контрол при нейното изпълнение и финалния мониторинг;

При отчета и анализа на кампанията

 • Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на Вашите следващи кампании;
 • Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес.

За да градиш имидж.

Трудно е в днешно време на попаднеш на хора, които си разбират от работата, вършат я открито, коректно и честно от сърце и със сърце, запалват те с идеите си и уверено и спокойно ти помагат да реализираш най-доброто за теб. Ако ви трябват такива хора, позвънете в Digital Marketing Group.  

ДИДИ КОЕВА, оперативен директор на OSSN

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ?

Започнете от