Реклама в рекламни мрежи

РЕКЛАМА В РЕКЛАМНИ МРЕЖИ

Рекламата в рекламни мрежи доби изключително голямо развитие през последните години. В България към настоящия момент съществуват няколко по-големи рекламни мрежи. Част от тях са развивани от издатели на сайтове, а другата – от независими компании. Този тип реклама е подходящ, както като съпътстващ канал при по-големи кампании, така и като формат, от който може да се възползват по-малките рекламодатели. Основните рекламни мрежи, които функционират в страната (извън тази на Гугъл), са: HTTPool, EasyAds, Etarget, AdWise и други.

ПОЯСНЕНИЯ

Как работи

Рекламата в рекламни мрежи дава възможност за бързо и сравнително евтино управление на рекламни кампании в голям брой сайтове. Позициите, които се предлагат, са или второстепенни позиции в първокласни сайтове или са такива с по-малки сайтове. Често издателите на сайтове ползват рекламните мрежи, за да предлагат непродаденото си рекламно пространство, което понякога може да създаде непокриване на очакванията на рекламодателя. Рекламните мрежи дават възможност за чувствително добро таргетиране на целевите аудитории на база ключови думи и/или по категории. Част от мрежите не дават възможност за прецизно позициониране на Вашата реклама в предпочитани от рекламодателя сайтове. Различните рекламни мрежи в страна имат различни характеристики и обхващат разнообразни аудитории и сайтове. Макар че посочените тук мрежи са основни за страната и обхващат почти всички български интернет потребители по един или друг начин, всяка една от тях си има своите специфични характеристики.

Опции за таргетиране

Рекламата в рекламни мрежи се развива изключително динамично, което позволява все по-прецизно таргетиране на целевите аудитории. Най-често таргетирането може да стане на база избрана категория или въз основа на ключови думи (контектуално позициониране).В първия случай всяка една от рекламните мрежи предлага набор от категории, в които може да позиционирате Вашата реклама – например автомобилни, бизнес, дом и т.н. При контекстуалното позициониране е необходимо да посочите предварително ключови думи, въз основа на които софтеурът ще сервира Вашата реклама само на потребителите, които се интересуват от съдържание сходно с ключовите ви думи.Нашите специалисти с помощта на дългогодишния си опит ще могат да ви предложат оптималния микс за нуждите на вашето по-прецизно таргетиране в рекламните мрежи.

Рекламни формати

Рекламните мрежи в повечето случаи работят с текстова реклама, тъй като при нея може да се достигне най-ниска цена на клик – нещо, което е търсено от повечето от рекламодателите. Рекламните банери, които се позиционират в подобни мрежи, най-често са със стандартните формати 728х90 px, 300х250 px, 160х600 px и т.н. Голямоформатните, например 300х600 px, банери изключително рядко срещани в мрежите на българските издатели.

Ценови модели

Този тип канал е известен сред широката публика и като реклама на клик. Макар че това не единствената форма на заплащане, която се предлага от рекламните мрежи, тяхната масова употреба се ползва на интерес от страна на широката аудитория най-вече заради възможността да се заплаща единствено за реализираните кликове върху рекламното послание или банер.В някои от случаите рекламодателят е този, който определя цената, която би платил на клик. В други случаи мрежите имат рекламни тарифи, където се ползват отстъпки въз основа на реализираните обеми. Част от мрежите предлагат рекламни пакети – например за мин. 100 лв., докато други позволяват рекламодателят да избира бюджета, който би искал да инвестира.

Позициониране и измерване

Позиционирането на Вашата реклама става или във второстепенни позиции на водещи сайтове, или в по-малки сайтове. Като недостатък на тези мрежи може да се определи фактът, че в повечето случаи нямате контрол в каква среда се показва Вашата реклама и често тя е заобиколена от доста други реклами – това важи особено при текстовата реклама. Съществуват различни методики за измерване на ефективността в интернет среда. Собствениците на рекламни мрежи предоставят достъп до статистиката на отделните реклами. В предоставените от тях данни задължително се съдържа информация за броя на импресиите, за реализираните кликове и за съотношението между тях, т.нар. CTR.В някои от тях може да видите и сайтовете, където е била позиционирана Вашата реклама. Ако желаете независим от издателите мониторинг на отчетността на Вашата реклама, може да ползвате независими агенции за интернет мониторинг като Gemius или услугите на Google.

Как ви помага, за да развиете вашия бизнес

Рекламата в рекламни мрежи може да е ефективно средство, с което да подпомогнете своя бизнес. Тя ви помага като:

 • Осигурява достигането до голяма аудитория на сравнително ниска цена;
 • Повишава доверието в компанията;
 • Дава възможност за селектиране и таргетиране на точните целеви групи, до които да достигне вашето послание;
 • Способства за повишаване на продажбите на вашите стоки или услуги;
 • Дава възможност за контрол върху представянето на компанията ви в обществото;
 • Оптимизира разходите за маркетинг като предоставя множество варианти за отчетност на резултатите от кампаниите;
 • Дава повече свободно време за Вас и Вашия екип.

С какво може да сме Ви полезни:

Екипът на Digital Marketing Group предлага работещи и ефективни решения за управления на вашите маркетинг и рекламни бюджети. Посредством нашия опит в планирането и реализирането на кампании в премиум сайтове, ние можем да ви съдействаме в различните етапи от процеса.

При разработване на рекламна стратегия

 • Като ви помогнем да определите целите на кампанията по начин, който отговаря на потребностите на Вашия бизнес;
 • Да ви съдействаме при сегментирането на пазара;
 • Да определим потребителите, до които искате да достигнете;
 • Да съдействаме при бюджетирането на кампанията;
 • Да разработим работещ медия микс в отделни комуникационни канали – офлайн и онлайн;
 • Да съдействаме за разработването на визуалната концепция на кампанията;

При реализирането на кампанията

 • Да разработим адекватна за вашите нужди комуникационен план;
 • Да направим детайлно медия-планиране, което да постигне поставените в стратегията рекламни цени;
 • Да разработим атрактивни визуални послания, с които да привлечем вниманието на Вашите клиенти;
 • Да организираме заявяването на кампанията, оперативния контрол при нейното изпълнение и финалния мониторинг;

При отчета и анализа на кампанията

 • Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на Вашите следващи кампании;
 • Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес.

За да стигнеш до най-много потребители на най-добра цена.

Трудно е в днешно време на попаднеш на хора, които си разбират от работата, вършат я открито, коректно и честно от сърце и със сърце, запалват те с идеите си и уверено и спокойно ти помагат да реализираш най-доброто за теб. Ако ви трябват такива хора, позвънете в Digital Marketing Group.  

ДИДИ КОЕВА, оперативен директор на OSSN

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ?

Започнете от