Реклама в социалните медии

РЕКЛАМА В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Социалните мрежи са феноменът на настоящето. Управлението на репутацията на всяка компания в социалните мрежи се превръща в ключов елемент от всяка маркетинг стратегия и затова е важно да сте подготвени за предизвикателствата, които ви предоставят те. Рекламата в социалните мрежи ще привлича и занапред все повече потребители като тенденцията е да се получи все по-детайлно профилиране на аудиториите в различните канали. Затова ви трябва доверен партньор, с който заедно да работите по изграждане на цялостния имидж на Вашата компания или бранд в социалните мрежи.

Към днешна дата над 3.5 милиона българи имат регистрация във Фейсбук, Instagram расте главоломно особено сред по-младата аудитория, видео платформи като YouTube и местната VBox7 се радват на завиден успех от българските потребители, които намират ефективно средство за комуникация и информация в каналите на социалните мрежи. LinkedIn, Pinterest, Vimeo добиват все по-голяма популярност сред потребителите от определени целеви групи.

ПОЯСНЕНИЯ

Как работи

Принципът, на който работят всички реклами в социални мрежи, е един – алгоритъм, който събира данни за поведението на потребителите, интересите, начинът на взаимодействие със съответната социална медиа, релевантност на самите реклами и спазването на определени правила при създаването и таргетирането им. Динамиката в тази сфера е много бърза – механизмите за работа и успешните похвати се сменят буквално през 2 месеца. Това налага постоянно наблюдаване на тенденциите и настройване на рекламите според промените в алгоритъма.

Опции за таргетиране

Рекламата в социални мрежи се развива изключително динамично, което позволява все по-прецизно таргетиране на целевите аудитории на база различни демографски показатели, или интереси, или поведение. Социалните мрежи дава възможност за бързо и сравнително евтино управление на рекламни кампании до широка аудитория (стига да име продукти и услуги насочени към масовия пазар). Различните издатели предоставят различни форми на реклама, поради което трябва да се запознаете предварително добре с техните възможности.
Социалните мрежи имат различни характеристики и обхващат разнообразни аудитории. Макар че посочените тук мрежи са основни за страната и обхващат почти всички български интернет потребители по един или друг начин, всяка една от тях си има своите специфични характеристики. Нашите специалисти с помощта на дългогодишния си опит ще могат да ви предложат оптималния микс за нуждите на вашето по-прецизно таргетиране в социалните мрежи.
Част от социалните мрежи предоставят и отлични инструменти за профилиране и ремаркетиране на аудиториите, а посредством интеграции с външни софтуерни ресурси, те могат да се превърнат в отличен инструмент за управление на вашите рекламни кампании и увеличаване на приходите ви.

Измерване

Съществуват различни методики за измерване на ефективността в социалните мрежи. В зависимост от типа активности, които сте избрали, може да се очакват съответните резултати. Когато планирате присъствието си в социалните мрежи и важно да заложите не толкова на количествените измерители (например брой регистрирани потребители), ами на качествените – тяхното активно участие при популяризиране на Вашия бранд. Това важи с особена сила при по-тясно профилираните продукти и услуги (например B2B), които не целят масовия потребител.

Успеваемостта на дадена реклама в социална медиа се измерва според крайната цена на клик, импресия и конверсия. Най-добре е това измерване да става периодично докато се излъчва рекламата, както и след нейното финализиране. Наблядават се статистиките, които всяка платформа дава по отделно за ангажиране, интеракции и брой достигнати хора. Ако рекламата ви има за цел да конвертира, измерването може да бъде направено чрез статистиките на вашия сайт за дадения период.

Как ви помага, за да развиете вашия бизнес

Поддържането на репутацията ви в социални мрежи е ефективно средство, с което да подпомогнете своя бизнес. Тя ви помага като:

Повишава имиджа и доверието в компанията;
Осигурява достигането до голяма аудитория на сравнително ниска цена;
Дава възможност за контрол върху представянето на компанията ви в обществото;
Дава възможност за селектиране и таргетиране на точните целеви групи, до които да достигне вашето послание;
Способства за повишаване на продажбите на вашите стоки или услуги;
Оптимизира разходите за маркетинг като предоставя множество варианти за отчетност на резултатите от кампаниите;
Увеличава продажбите и запитванията за Вашия продукт или услуга;
Събиране на база данни, която може да бъде ползвана в дългосрочен план;
Дава повече свободно време за Вас и Вашия екип.

С какво може да сме Ви полезни:

Алгоритъмът на всяка социална мрежа като Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest и други се променя често, с цел да подобри интеракциите на крайните потребители с платформата. В това число влизат и регулирането на рекламните формати в тях, отново за да бъдат те максимално полезни за потребителите и да не бъдат натрапчиви.

Ние от Digital Marketing Group сме екип от професионалисти в социалните мрежи, не защото прекарваме много време в тях, а защото винаги прилагаме най-новите практики,  създаваме успешни стратегии между различни канали и винаги се стремим да постигнем максималното на възможно най-ниска цена.

Екипът на Digital Marketing Group предлага работещи и ефективни решения за управления на вашите маркетинг и рекламни бюджети. Посредством нашия опит в планирането и реализирането на кампании в рекламни социални, ние можем да ви съдействаме в различните етапи от процеса.

При разработване на рекламна стратегия

Като ви помогнем да определите целите на кампанията по начин, който отговаря на потребностите на Вашия бизнес;
Да ви помогнем да изберете подходящите социални медии за вашия бизнес;
Да ви съдействаме при сегментирането на пазара;
Да определим потребителите, до които искате да достигнете;
Да съдействаме при бюджетирането на кампанията;
Да разработим работещ медия микс в отделни комуникационни канали – офлайн и онлайн;
Да съдействаме за разработването на креативна и визуална концепция на кампанията;

При реализирането на кампанията

Да осъществяваме постоянен мониторинг върху представянето на рекламите, за да определим нейната успеваемост във всеки един етап от излъчването й;
Да измерваме броя и качеството на интеракции с рекламния формат на крайните потребители;
Да променяме и оптимизираме параметрите на рекламните настройки, с цел подобряване на качеството и ангажиране на по-голяма аудитория

При отчета на кампанията

Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на вашите следващи кампании;
Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес;
Да разширим разбирането и поведенито на вашата аудитория с цел по-качествена и релевантна комуникация.

Защото е важно да си там, където са твоите потребители.

За Диджитал Маркетинг Груп мога да говоря с много думи, но най-важните от тях са индивидуалното отношение към клиента, прецизната и професионална работа и креативното мислене.  

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА, маркетинг мениджър на Ковас

Реализирани проекти

имате нужда от управление на вашите кампании в социални медии?

Започнете от