Ретаргетиране

РЕТАРГЕТИРАНЕ

Ретаргетирането е форма на дигитална реклама, която позволява на рекламодателя за достигне до потребителите посетили неговия сайт. Ретаргетирането е един от основните канали, посредством които може да достигнете директно до тези, които са проявили реален интерес към вашия продукт или услуга или до тези, които са закупили вече такъв.

Тенденцията през 2014 година ще е по-честото включване на ретаргетирането като част от интернет микса.

ПОЯСНЕНИЯ

Как работи

Ретаргетирането е онази форма на реклама, която позволява да стигнете до посетителите на вашия сайт. Когато потребителят посещава вашия сайт или секция от него, уебсайтът поставя т.нар. cookie или бисквитка на неговия компютър, която отчита това посещение. Бисквитката е ключът за достъп до потребителя на сайта. Когато той напусне вашата страница, той посещава и други страници, на които се визуализират реклами. Тук, рекламната система му излъчва Вашата реклама и така той отново посещава вашата страница.
За да реализирате кампания с ретаргетиране е необходимо да имате достъп до контролния панел на вашия сайт и да поставите скрипт, който ще събира необходимата информация от бисквитки. За да реализирате подобна кампания е необходимо да имате достатъчно на брой посетители на сайта (всеки бизнес има различен брой целеви групи). Поради това преди стартирането на някои кампании по ретаргетиране е необходимо да бъде реализирана друга форма на реклама – дигитална или традиционна, която да доведе посетители на сайта.
Диджитал Маркетинг Груп има опит в прилагането на кампании с ретаргетиране в различни рекламни мрежи и може да съдейства за осъществяването на успешни кампании. Така гарантираме максимално прецизно таргетиране на вашите рекламни послания.

Таргетиране

Както показва името на този вид реклама, то е насочено към тези, които вече са били на вашия сайт. Презумпцията е, че това са потребители, които имат реален интерес от вашите продукти и услуги. Ретаргетирането обикновено се осъществява в различните рекламни мрежи. Първокласните сайтове нямат практиката да предлагат подобен тип реклама. Нашите специалисти с помощта на софтуер и въз основа на дългогодишния си опит ще могат да ви предложат оптималния микс за нуждите на вашата кампания с ретаргетиране.

Рекламни формати

Рекламните формати при ретаргетирането са банери, текст и видео. Издателите на различните сайтове избират кой вариант да се визуализира в техните страници. Повечето рекламодатели предпочитат банер реклами със стандартни формати. За такива се приемат размерите 300х250, 729х90, напоследък се налагат и по-големите формати като 300х600. Изборът на правилните рекламни формати е една от най-важните стъпки в процеса по реализиране на интернет кампании. Ние от Digital Marketing Group познаваме възможностите на отделните сайтове и можем да ви предложим най-удачните варианти за визуализиране на вашето рекламно послание.

Позициониране и измерване

Вашата реклама се позиционира във второстепенни позиции на първокласни сайтове или в сайтове с по-малък трафик. Част от рекламните мрежи, предлагащи възможности за ретаргетиране, нямат възможност за прецизно селектиране на страниците, където да се излъчва банерите. В този случай се използват т. нар. слепи мрежи, където нямате контрол върху това къде и как се разполага вашата реклама. Съществуват разaлични методики за измерване на ефективността в интернет среда. Издателите на сайтове и рекламните мрежи често предоставят достъп до статисти ката на отделните реклами. В предоставените от тях данни задължително се съдържа информация за броя на импресиите, за реализираните кликове и за съотношението между тях, т.нар. CTR. Някои издателски групи и рекламни мрежи работят с по-прецизни софтуери и дават изключително добри отчети за реализациите на отделните кампании. Тези отчети понякога са в размер на около 50 страници. Тяхната употреба и внимателен преглед дават възможност клиентите да подобрят бизнес офертата си следващи кампании. Ако желаете независим от издателите мониторинг на отчетността на Вашата реклама, може да ползвате независими агенции за интернет мониторинг или услугите на Google.

Как ретаргетирането ви помага, за да развиете вашия бизнес

Ретаргетирането може да е ефективно средство, с което да подпомогнете своя бизнес. Тя ви помага като:

 • Напомня за вашата компания, продукти или услуга в момент на тези потребители, които са проявили интерес към вас;
 • Повишава имиджа на компанията и разпознаваемостта на марката като достига до оптимално селектиран брой от потребители, които имат интерес към вашите продукти / услуги;
 • Повишава доверието в компанията;
 • Дава възможност за селектиране и таргетиране на точните целеви групи, до които да достигне вашето послание;
 • Способства за повишаване на продажбите на вашите стоки или услуги;
 • Дава възможност за контрол върху представянето на компанията ви в обществото;
 • Оптимизира разходите за маркетинг като предоставя множество варианти за отчетност на резултатите от кампаниите;
 • Дава повече свободно време за Вас и Вашия екип.

С какво може да сме Ви полезни:

Екипът на Digital Marketing Group предлага работещи и ефективни решения за управления на вашите маркетинг и рекламни бюджети. Посредством нашия опит в планирането и реализирането на кампании с контектуална реклама, ние можем да ви съдействаме в различните етапи от процеса.

При разработване на рекламна стратегия

 • Като ви помогнем да определите целите на кампанията по начин, който отговаря на потребностите на Вашия бизнес;
 • Да ви съдействаме при сегментирането на пазара;
 • Да определим потребителите, до които искате да достигнете;
 • Да съдействаме при бюджетирането на кампанията;
 • Да разработим работещ медия микс в отделни комуникационни канали – офлайн и онлайн;
 • Да съдействаме за разработването на визуалната концепция на кампанията;

При реализирането на кампанията

 • Да разработим адекватна за вашите нужди комуникационен план;
 • Да направим детайлно медия-планиране, което да постигне поставените в стратегията рекламни цени;
 • Да разработим атрактивни визуални послания, с които да привлечем вниманието на Вашите клиенти;
 • Да организираме заявяването на кампанията, оперативния контрол при нейното изпълнение и финалния мониторинг;

При отчета и анализа на кампанията

 • Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на Вашите следващи кампании;
 • Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес.

За да комуникираш отново с тези, които които са влезли в твоя сайт.

Много сме доволни от съвместното ни партньорство с ДМГ! Като стартиращ бизнес преди една година ни привлече тяхната визия за утвърждаване на нова услуга в България и иновативният подход при имплементирането на маркетиговия план чрез дигитални канали. Разчитаме на тях да растем заедно!  

МАРТИН БОГДАНОВ, Изпълнителен директор на Paysera България

Реализирани проекти

имате нужда от управление на вашите ремаркетинг и RTB кампании?

Започнете от