Прес реклама

ПРЕС РЕКЛАМА

За много хора рекламата в пресата е отживелица, но ние знаем, че има много случаи, в които тя работи по-добре от който и да е друг канал. Нашият екип от професионалисти ще Ви съдейства при избора на точните печатни медии, чрез които да достигнете до Вашите аудитории.

Пресата продължава да е ефективен канал при реализирането на B2B кампании, при реализирането на определени имиджови кампании, или при достигането на тясно профилирани аудитории.
Работим с голяма част от печатните медии в страната (вестници и списания) и можем да Ви предложим атрактивни условия за реклама и публикуване на съдържание в тях. Екипът ни има необходимия опит в реализирането на кампании в печатните медии.

Защото пресата ще става все по-бутикова.

От опита ни с екипа на “Диджитал Маркетинг Груп” можем да твърдим, че работищите в нея имат висок експертен потенциал, отнасят се отговорно към поставените задачи и ги изпълняват качествено и в срок.

доц. Д-р Мария Станимирова, Икономически университет – Варна

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ?

Започнете от