Радио реклама

РАДИО РЕКЛАМА

Ние знаем, че радиото е медия, която може да постигне голяма аудитория при приличен бюджет. Познаваме добре радио пазара в Българя и можем да предложим професионално управление на Вашите радио кампания. Благодарение на богатия опит на нашия екип при реализирането на радио кампании ще можем да Ви предложим пълен набор от услуги, необходими за реализирането на Вашата успешна радио кампания:

Как можем да ви съдействаме

  • разработване на креативни формати, с които да представите по запомнящ се начин Вашите продукти/услуги;
  • производство на рекламни спотове – звукозапис, адаптация;
  • медия-планиране на ефективна кампания, която да таргетира ефективно точните Ви целеви аудитории;
  • медия-купуване на рекламно време при изгодни финансови условия;
  • стриктен мониторинг на постигнатите резултати.

Защото радиото стига навсякъде.

От досегашната си работа с компанията, можем да твърдим, че сме изключително доволни от опитът и експертизата, която ни предоставят при разработването на нашите рекламни кампании, които таргетират тясно специализирани целеви групи.  

ЛЕНА ПЕТКОВА,  управител на Роберт Бош ЕООД

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ?

Започнете от