Телевизионна реклама

ТЕЛЕВИЗИОННА РЕКЛАМА

Ние знаем, че всяка кампания, която цели да достигне до по-масова аудитория на национално ниво има нужда от телевизионна реклама. Поради това предлагаме професионално управление на Вашите телевизионни кампания. Благодарение на богатия опит на нашия екип при реализирането на телевизионни кампании ще можем да Ви предложим пълен набор от услуги, необходими за реализирането на Вашата успешна телевизионна кампания:

Ние ви предлагаме:

  • разработване на творчески предложения, с които да представите по запомнящ се начин Вашите продукти/услуги;
  • производство на рекламни клипове – уникално съдържание или адаптация, видео заснемане или анимация;
  • медия-планиране на ефективна кампания, която да таргетира ефективно точните Ви целеви аудитории;
  • медия-купуване на рекламно време при изгодни финансови условия;
  • стриктен мониторинг на постигнатите резултати.

Защото телевизията е начин да бъдете видени.

Медийните ни кампании бяха планирани, организирани и реализирани според нашите изисквания и очаквания и постигнаха планираните резултати. Екипът на DMG реагира бързо, отговорно и професионално и даде ценни насоки за реализирането на кампаниите.

инж. Георги Драганов, управител на Stihl България

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ?

Започнете от