Новата програматик платформа на Google

Новата програматик платформа на Google
October 29, 2018 DMG Blogging
Google-Display-&-Video-360

Подобрени функционалности за големите рекламодатели и не само

Ефектите от реорганизацията на рекламните платформи на Google започват да се усещат все по-осезаемо в онлайн средата. Стана необходимо всички – рекламодатели, агенции и медии – да реорганизират дейностите си и да се съобразят с новите продукти и функционалности, които компанията вкарва постоянно.

Последната сериозна промяна беше анонсирана през лятото и е свързана не просто с ребрандирането на продуктите на компанията, но и с внедряването на нови функционалности, които ще позволят по-добро управление на рекламните инвестиции.

Няколко месеца след старта на обновената си версия програматичната платформа Google DoubleClick впечатлява не само с новото си наименование Google Display & Video 360, но и с подобрени функции. За част от тях ще разкажем в следващите редове:

ПОДОБРЕНИЯ В ИНТЕРФЕЙСА

Платформата за програматично купуване на реклама Google Display & Video 360 определено се премени с нов по-интуитивен интерфейс, който да улеснява спецификите при планирането, букването, оптимизацията и отчетността на сложните програматик кампании. Старият интерфейс определено не беше най-лесния за работа и усложняваше и без това нелекият процес по управление на онлайн кампаниите.

Заглавната страница:

Потребителите вече могат да се радват на нова визия, която освен, че е по-красива, е и чувствително по-полезна. В нея се дава обобщена информация за всички клиенти и кампании по някои ключови параметри. Показват се и съобщения, които са свързани с евентуални проблеми в кампаниите – insertion orders, които не се реализират с необходимите резултати, неодобрени крейтиви и т.н. ¬¬За нас като агенция, която управлява кампаниите на редица свои клиенти, подобен подход дава възможност на ежедневна база да се концентрираме върху показателите и параметрите, които наистина влияят на качеството на рекламите, а не да губим часове в изследване на параметри, които не биха се отразили на ефективността.

Combined view:

Combined views е напълно нова функция, която позволя на потребителите да видят сумарна информация за всички свои Insertion orders, Line Items и крейтиви. Този изглед включва също така и някои основни метрики за кампаниите, които позволяват бърз преглед на цялата кампания.

Intelligence Panel:

В дясната част на екрана вече се визуализира поле, в което излизат съобщения за евентуални проблеми в кампаниите. Към всяко съобщение се съдържа и директен линк към съответната позиция, в която се намира проблемът. По този начин потребителите съкращават чувствително процеса по оптимизация на кампаниите си.

ПОДОБРЕНИЯ В ОПЦИИТЕ ЗА ТАРГЕТИРАНЕ НА АУДИТОРИИ

Както е известно програматичното закупуване на реклама дава възможности за доста по-задълбочено таргетиране на потребителите на база множество параметри. Именно поради този факт програматик рекламата е подходящо средство за големи рекламодатели, които работят с голям брой аудитории.
Новият Display & Video 360 организира работата с аудиториите в три направления:

  • Управление, където се съдържа информация за всички налични аудитории;
  • Изграждане, където се дава възможност за изграждане на целеви аудитории на база събраните първични данни, както и тяхното комбиниране с данни от Google и трети страни.
  • Анализиране, където има възможност за множество крос анализи на поведението на потребителите.

Audience Builder

Това е централизирана система, където рекламодателите могат да изградят своите аудитории. Те могат да ползват Първични данни (First-party data), които от своя страна да бъдат базирани на различни видове потребителско поведение:

  • Activity based
  • Tag Based
  • YouTube Users

Рекламодателите могат да качват и собствени списъци с потребители.
А могат да се правят и комбинирани аудитории, което е една от любимите ни функции.

Combined audiences

Това е една от супер полезните функции, особено ако Ви е необходима по-задълбочена рекламна стратегия в онлайн среда. Тази функция позволява изграждането на комбинации от аудитории според вашите нужди. Може да съчетавате (включвате и изключвате) в една аудитория потребителите от вашите данни, Google данни и данните от трети страни. Данните могат да се комбинират на база действие в кампании (campaign activity audiences) или на база честота на показване (frequency cap) на рекламата.

Campaign Activity Audiences

Още едно допълнение към програматик платформата, което липсваше преди. При необходимост от допълнително задълбочаване на таргетирането може да се правят редица комбинации от поведението на потребителя в рамките на кампаниите.
В допълнение към тази функционалност следва да отбележим, че към интерфейсът е добавена и графика с основната демография на аудиторията, която изграждате.

Audience Frequency Cap

Тази функция позволява да се контролира честотата на показване на рекламата на всеки отделен потребител в зависимост от общия брой кампании, програматични сделки или видове инвентар. Така големите рекламодатели могат да постигнат по-добро позициониране и да ограничат броя на рекламите, които биха довели до негативно възприятие на бранда им поради висока честота.

Audience Profile Analysis

Функцията позволява на рекламодателите да анализират поведението на потребителите в задълбочени детайли като се използват първични данни.

ПОДОБРЕНА ОТЧЕТНОСТ

Отчетността е една от силните страни на програматичното купуване на реклама. В новия Google Display & Video 360 Google се дават няколко нови възможности за организиране на отчетите.

Instant reporting

Вече не е необходимо да се експортват cvs файлове и да се правят анализи на база тях. Вграденият софтуер дава възможност с няколко клика да се изграждат визуални отчети, дефинирани според нуждите на потребителите.
Този тип отчети съкращават и процесът по оптимизация.

Интеграция с Data Studio

Това определено е един от най-добрите продукти на Google, който вече има възможност и за директна интеграция с Google Display & Video 360. Което си е направо супер. Лошата новина е, че е необходимо да си платите, за да ползвате.

Google Display & Video 360 се доказа като една от най-добрите платформи за управление на кампании на големи рекламодатели. Ако искате и Вашият бизнес да се възползва от възможностите му, може да се свържете с нас на 0700 200 55.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*