Игри

ИГРИ

Игрите са един от стимулите, които маркетинг специалистите активно използват, за да увеличат броя на потребителите. С навлизането на дигиталните технологии възможностите за организиране на игрови стимули с цел привличане и задържане на потребителите се увеличиха значително.

В зависимост от целите на кампанията, целевите групи, желаните резултати и бюджетните и времеви показатели, можем да Ви предложим варианти на игри, които да бъдат част от Вашата маркетинг стратегия и да привлекат вниманието и интереса на потребителите.

Обединявайки Вашите изисквания, възможности и ограничения, с нашия опит, маркетинг и технически познания, заедно ще разработим игри, които да подкрепят Вашата маркетинг програма.

ПРОЦЕСЪТ НА РАЗРАБОТКА:

Етапите на работа

 1. Обсъждане на маркетинг нуждите на Вашия проект.
 2. Разработване на игрова концепция, съобразена с Вашия маркетинг план.
 3. Разработване на регламент на играта и контролиране на законосъобразността й.
 4. Разработване на маркетинг план за популязиране на играта.
 5. Уточняване на техническите параметри, необходими за коректното изпълнение.
 6. Изграждане на визуална идентичност на играта.
 7. Разработване на съдържание – визуално и текстове.
 8. Разработване (дивелопмънт) на играта.
 9. Оптимизация (при необходимост).
 10. Обучение за работа.
 11. Тестване на играта.
 12. Инсталиране на играта.
 13. Стартиране на играта.
 14. Поддържане на играта за определения времеви период.
 15. Анализ на кампанията.

Концепцията на играта

Обръщаме изключително голяма внимание на този етап от работата при реализирането на игрови стумули, защото той определя бъдещето на проекта. Още в самото начало разработваме решения, които не просто копират някои познати варианти на игри, ами ги доразработват по начин, който да отговаря на Вашите нужди и който ще привлече вниманието на Вашите потребители.

Преживявания на потребителя

Как вашите клиенти възприемат съдържанието на Вашата игра и как реагират на нейния регламент, съдържание, цветово оформление и възможности са от елементите, на които обръщаме изключително важно внимание. Желанието ни е Вашия клиент да изживее положителни емоции при участието си в играта и да остане с добри впечатления, които да разказва на своите приятели и познати.

Искаме Вашата игра да се превърне в играта на потребителя – в онзи малък детайл, който прави неговия ден по-красив и приятен и който той с радост ще сподели със своите близки и познати.

Защото детето живее във всеки от нас.

Работата с DMG е много повече от 3 думи, но ще кажа най-важните от тях: Удоволствие, Удовлетвореност, Усещане. Част от трите У-та на Вашия успех!  

КОСАРА СТАНКОВА, маркетинг експерт ТЕСИ

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНИ РАЗРАБОТКИ?

Започнете от