Експортен маркетинг

ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГ

Ние от DMG имаме богат опит в реализирането и разработването на кампании, помагащи на местни компании да навлязат на международни пазари. Ако имате интерес да реализирате Вашите продукти или услуги на нови географски пазари в Европа, ще се радваме да се свържете с нас. Самостоятелно или съвместно с дългогодишни наши партньори ще съдействаме на Вашия бизнес да се позиционира правилно и да отговори на изискванията и особеностите на местните пазари.

През годините сме реализирали успешно проекти за навлизане в нови държави на редица наши клиенти и партньори.

Как съдействаме:

При разработването на експортната стратегия

 1. Проучване и анализ на целевите пазари
 2. Разработване на план за действие при навлизане на нови пазари
 3. Управление на комуникациите с бизнес партньори:
  1. Разработване на B2B бизнес/търговски материали –
  2. Поддържане на онлайн и офлайн комуникацията с бизнес партньори
 4. Идентифициране на точки за продажба:
  1. Изложения, международни и професионални форуми
  2. Лични срещи
 5. Съдействие при намирането на бизнес партньори (дистрибутори, представители, контрагенти, подизпълнители, клиенти и т.н.)
 6. Съдействие при проучването на местните законодателни и счетоводни практики
 7. Бюджетиране на разходите за експортен маркетинг

При реализирането на експортната стратегия

 • Управление и поддръжка на комуникационните активности
 • Локализация и адаптация на съдържанието на маркетинговите и рекламни материали
 • Оптимизация на разходите за навлизането на чужди пазари
 • Визуализация на комуникационни материали

При отчета на кампанията

 • Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на Вашите следващи кампании;
 • Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес.

Екипът ни е съдействал на десетки местни компании да реализират своите продукти на чужди пазари.

Защо и Вие да не се похвалите с един успешен международен проект?

Защото нашият бизнес е да помагаме на Вашия бизнес.

Работа, усмивки, резултат – трите думи, с които бих описала работата с Диджитал Маркетинг Груп.   

ВАЛЕНТИНА МАКАРЕСТОВА, маркетинг мениджър Балкан Сървизис

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНА СТРАТЕГИЯ?

Започнете от