Сегментиране на пазара

СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА

Сегментирането на пазара на всеки наш клиент ни помага, за да разберем къде са възможностите, които стоят през бизнеса му. Така на следващ етап ще знаем как да разработим комуникационна стратегия, която да отговаря на нуждите на бизнеса и да реагира адекватно на изискванията на пазара.

Когато проучваме сегментирането на пазара на нашите клиенти, ние изследваме:

 • Потребителите: нуждите на настоящите и потенциалните клиенти. Отношението на потребителите към марките в същия сегмент. Възприятията на потребителите за продуктите/услугите на компанията.
 • Поведението при покупка.
 • Конкуренцията.
 • Позиционирането на компанията.
 • Привлекателността на съответния сегмент и неговия потенциал за развитие.
 • Съвпадането на съответния сегмент с целите на бизнеса.
 • Продуктите и услугите на компанията.

Така заедно изграждаме система, която търси:

 • С какво вашия бизнес е или би могъл да е по-различен от този на преките ви конкуренти.
 • В какви сегменти да насочите усилията си.
 • Кои от тези сегменти за управляеми за вашите възможности.
 • Каква е цената, която трябва да се плати, за да се влезе в съответните сегменти.
 • Колко устойчив е този модел във времето.
 • С какво продуктът ви е отличителен в очите на купувачите.
 • Отговорите на тези въпроси ни дават пътя, по който да разработим Вашата стратегия в дигитална среда.

Защото е важно да намериш това, в което си уникален.

От досегашната си работа с компанията, можем да твърдим, че сме изключително доволни от опитът и експертизата, която ни предоставят при разработването на нашите рекламни кампании, които таргетират тясно специализирани целеви групи.  

ЛЕНА ПЕТКОВА,  управител на Роберт Бош ЕООД

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНА СТРАТЕГИЯ?

Започнете от