Стратегическо планиране

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Корпоративната стратегия е онзи елемент, с който стартираме нашата работа с всеки клиент. Корпоративната стратегия са решенията на топ мениджмънта и дейностите, които трябва да се приемат, за да се реализират целите на бизнеса.

Когато стартираме работа с нов клиент или бранд ние изучаваме:

1

Визията на собствениците (при семейни фирми и МСП) или визията на корпоратицията/бранда (при по-големи структури и международни компании)

2

Целите на фирмата за съответния пазар

3

Ресурсите, които разполага – човешки, технологични, финансови и т.н.

4

Структурата на бизнеса (бизнес модела), с който работи;

5

Системите и процесите в компанията и пазара, на който работи.

В резултат на добитите познания и при необходимост стартираме разработването на план, който съдържа информация за:

  • Пазарите и конкуренцията;
  • Позиционирането на компанията и нейните брандове;
  • Сегментирането на пазара;
  • Взаимоотношенията с клиентите;
  • Уменията на компанията да се самообучава;
  • Позициониране на компанията;

И планираме какъв да бъде нашия подход, за да достигнем най-ефективно и запомнящо се до клиентите на компанията.

Защото добрата стратегия е в основата на успешния бизнес.

Работата с DMG е много повече от 3 думи, но ще кажа най-важните от тях: Удоволствие, Удовлетвореност, Усещане. Част от трите У-та на Вашия успех!  

КОСАРА СТАНКОВА, маркетинг експерт ТЕСИ

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНА СТРАТЕГИЯ?

Започнете от