B2B маркетинг

B2B МАРКЕТИНГ

Ние силата на добрия B2B маркетинг.

Екипът на DMG има дългогодишен опит в планирането, реализирането и управлението на специализирани B2B кампании. Съдействали сме за бизнес развитието на редица производства или тясно сегментирани продукти и услуги. Именно поради познаваме в детайли спецификата на работа с кампании, които таргетират B2B аудитория.

И сме наясно, че тук големият бюджет, не е от голямо значение.

Как работим:

1

Детайлно запознаване
с бизнеса
Ви

Без значение дали става въпрос за строителни продукти или за суровини, първата стъпка, която предприемаме е да се запознаем със структурата на бизнеса, с производствения процес, с техническите параметри на продуктите/услугите, които ще се предлагат.

2

Запознаване
с клиентските сегменти

В B2B маркетинга това може да са 10 човека за една държава. От опит имаме разработени методологии за работа с малки целеви групи и намираме подходящи решения, за да стигнем до тях.

3

Запознаване с терминологията

Това е може би един от най-трудните етапи, но без него няма как да гарантираме качеството на решенията, които предлагаме. Понякога това изисква привличането и на външни експерти (най-често от научните среди), които да работят с нас и да ни съдействат в процеса.

4

Запознаване с конкуренцията на пазара

В B2B много често това са 2 – 10 компании, които се явяват преки конкуренти. За да можем да предложим качествени решения изучаваме в детайли и техния бизнес, силните и слабите им страни.

С какво можем да ви съдействаме при реализирането на B2B маркетингови кампании:

При разработването на B2B стратегия

 1. Проучване и анализ на целевите пазари
 2. Разработване на план за действие при навлизане на нови пазари
 3. Управление на комуникациите с бизнес сегментите:
  1. Разработване на B2B бизнес/търговски материали –
  2. Поддържане на онлайн и офлайн комуникацията с бизнес партньори
 4. Идентифициране на точки за продажба:
  1. Изложения, международни и професионални форуми
  2. Лични срещи
 5. Съдействие при намирането на бизнес партньори (дистрибутори, представители, контрагенти, подизпълнители, клиенти и т.н.)
 6. Съдействие при проучването на местните законодателни и счетоводни практики
 7. Бюджетиране на разходите за експортен маркетинг

При реализирането на B2B стратегия

Управление и поддръжка на комуникационните активности

 • Локализация и адаптация на съдържанието на маркетинговите и рекламни материали
 • Оптимизация на разходите за навлизането на чужди пазари
 • Визуализация на комуникационни материали

При отчета на кампанията

 • Да ви съдействаме с идеи за оптимизиране на Вашите следващи кампании;
 • Да ви предложим иновативни решения, които да подобрят развитието на Вашия бизнес.

Защото и нашият бизнес е Б2Б бизнес.

От досегашната си работа с компанията, можем да твърдим, че сме изключително доволни от опитът и експертизата, която ни предоставят при разработването на нашите рекламни кампании, които таргетират тясно специализирани целеви групи.  

ЛЕНА ПЕТКОВА,  управител на Роберт Бош ЕООД

Реализирани проекти

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНА СТРАТЕГИЯ?

Започнете от