Стратегическо бизнес планиране за B2B бизнес

Стратегическо бизнес планиране за B2B бизнес
August 24, 2017 Елена Иванова
Стратегически бизнес план

Стратегическото планиране е основата на всеки бизнес, давайки ясни решения и послания за действие към потенциалната аудитория. Процесът по създаването й е трудоемък и детайлен, затова все повече бизнеси търсят експертна помощ в съставянето й. Ние от Digital Marketing Group не веднъж сме се изправяли пред предизвикателството да създадем бизнес план за новостартиращи и наложили се на пазара бизнеси, затова искаме да споделим с вас основните стъпки, които трябва да вземете предвид, а детайлите оставяме на вас.

Клиентски сегмент – разделете таргет потребителите си на отделни звена, за да бъде по-ясно на кого говорите. В случая с B2B бизнес ще говорите на повече от едно лице, което е отговорно за взимането на решения. Затова, най-добре е да сегментирате по бизнес ниши, в които може да оперирате и длъжностите, чийто лица трябва да взаимодействат с вас и вашата услуга.

Добавена стойност – тук си отговорете на въпроса „Какъв проблем мога да разреша?“ Може да е повече от едно решение, но най-вече е важно да си изясните в дълбочина дадени болки на клиентите и уникалното във вашия подход и услуга. Трябва да направите аналлиз на конкуренцията, за да видите другите какво предлагат или какво не предлагат, да направите проучване сред потенциални клиенти от какво имат нужда, за да сте максимално ясни с посланието си. А то трябва да се свежда до кратко обяснение, което да не отнема повече от 30 секунди.

Канали за комуникация – представете си го така – вашите потенциални клиенти използват различни канали за комуникация, четат медии и използват различни източници за информиране. На този етап е добре да помислите кои са стратегически правилните места да започнете своята комуникация с тях и да ги запознаете подробно с вашата дейност. Обиковено това става чрез насищане с информация, но не наведнъж, а по етапно. Това означава, че трябва да бъдете ритмични и постоянни в използването на каналите, които ще изберете. Основни канали за B2B, които е препоръчително да не изпускате са собствен уебсайт и социални мрежи. Това е от към дигиталната страна на нещата, тъй като най-лесно и бързо могат да се измерят резултатите. Всички останали канали в оналйн пространството и извън него, трябва да бъдат подложени на анализ и сравнение, за да се изберат най-подходящите сред тях.

Взаимодействие или връзка с клиентите – как ще комуникирате с клиентите? Каква връзка ще изградите и как ще го постигнете? Това може да е под формата на допълнителна услуга, която влиза в пакета, например техническа, маркетинг или търговска помощ. До голяма степен зависи от това как си представяте и до каква степен може да доставите успешно и нагледно добавената стойност (конкурентното си предимство) пред клиентите.

Приходи – най-общо казано, приходите се формират на база отделните типове добавена стойност, които ще предлагате. Например: ако продавате софтуер, то той има повече от един  начин на ползване – основен пакет, който позволява само мониторинг; втори пакет, който позволява мониторинг и детайлен анализ, но вече е платен. И така напред по веригата. Същото може да се приложи и за електронни магазини, но там разбивката трябва да бъда на база отделни категории продукти, сезонност и други.

Ключови дейности – кои са основните дейности, които трябва да изпълнявате, за да доставяте услугата си качествено и навреме. Тук трябва да предвидите един постоянен и продължителен процес, който има за цел в дългосрочен план да подобри имиджа и услугата ви на пазара, въз основа на промени, проучвания, анализ и производство, които са неразривна част от вашия бизнес план. Например, ако сте B2B фирма, която предлага архитектурни и строителни дейности, трябва да следите тенденции в областта, са изпозлвате материали, които са най-подходящи, да се вслушвате в препоръките и други.

Ключови ресурси – без какво вашия бизнес не би могъл да просъществува, за да бъде конкурентно способен? Тук трябва да си отговорите, използвайки ключовите дейности, които сте иднетифицирали, защото те не могат да съществуват по отделно. Обикновенно в B2B бизнеса това е екипът, оборудване, техника, прозиводствена и/или складова база, но варират според всеки бизнес. Вие знаете най-добре в детайли къде сте в момемнта и къде искате да стигнете, затова се замислете по-обстойно.

Ключови партньори – кои ще бъдат хората, организациите, фирмите и прочие, които ще ви подпомагат в процеса на работа, изработка или обслужване на клинети. Може да ви трябва рекламна агенция, която да направи специална кампания за вас, или разработчици, които да изградят софтуер за нуждите ви, възможно е и да аутсорснете техническа поддръжка. Това зависи от вас и човешкия ресурс, с които разполагате.

Ценообразуване – последно, но разбира се не по важност, е именно то. Целта е да минете през всички предходни процеси, за да изкристализирате идеята си и да си зададете ясни цели и конкретни стъпки за действие. А ценообразуването е меко казано наука, но не се плашете. Тук отново има взаимовръзка с един от предходните елементи, а именно ключовите дейности. На този етап трябва да сте отсяли кои са те и колко ще ви струват – не само материално, а и като време. Като рекламна агенция, ние сме се убедили, че интелектуалния труд и времето, което се отделя много често не се зачита или клиентите не искат да плащат за него. Затова, задължително в ценообразуването трябва да включите освен разходите по основните ви дейности, но и времето на вас и вашия екип. Тук е важно да се отбележи, че под разходи, се визира производство, интелектуален труд и други, според сферата, в която ще доставяте вашия продукт или услуга.

Стратегическото бизнес планиране може да отнеме няколко месеца, а понякога и повече. Но тази инвестиция от време си заслужава всяка секунда, защото след като предприемете съответни действия по изълнението, ще имате ясно начертан план и цел, към която спокойно да се движите, без да се лутате, а и ще си спестите много грешки (дори и финансови загуби). Тъй като B2B бизнесът е по-тесен, не се говори на масовата аудитория, а трябва прецизно да се подбира всеки елемент и всяка крачка, от една страна улеснява процеса по планиране, но от друга, не позволява да има голямо поле за изява и бизнесите, трябва оптимално да използват бюджета си, за да съумеят да предложат наистина качествена услуга на точните хора, без това да им коства загуба на време, което респективно отново води до загуба на финанси.

Затова, ако сте решили да създадете свой бизнес или сегашният ви има нужда от свеж поглед и правилно насочване, то ние от Digital Marketing Group ще ви помогнем в много кратък срок да имате пред себе си своя подробен бизнес B2B план. Ще направим различни проучвания, ще ви свържем с потенциални клиенти, ще изготвим пълен план за следващите 5 години. Ще ни намерите в подножието на Витоша планина, а адрес и телефон за връзка, може да намерите тук.

 

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 × 4 =