Управление на социални медии

Управление на социални медии

Ние можем умело изграждаме стратегии, да разказваме истории, създаваме съдържание за вашия бранд в онлайн пространството и социалните медии.

Присъствието на вашия бранд в социалните медии като „жив организъм“ е важна част от визията на компанията ви в очите на аудиторията. Днес социалните медии служат не само като средство за комуницация, но и като първо средство за информация и опознаване на даден бизнес.

Нашият екип умее да „влезе под кожата“ на вашия бранд и да стигне до истинската същност на вашия бизнес, за да я пресъздаде в правилното съдържание и разпространи по точните онлайн канали за комуникация.

Как работим при управлението на социални медии:

1

Детайлно запознаване
с бизнеса
Ви

Без значение дали става въпрос за козметика или пък строителни продукти, първата стъпка, която предприемаме е да се запознаем със структурата на бизнеса, услугите и продуктите.

2

Запознаване
с клиентските сегменти

Работим както с малки, така и с големи целеви групи и намираме подходящи решения, за да стигнем до тях.

3

В крак сме с добрите
практики на пазара

Ние изучаваме непрестанно практиките в създаването и управлението на съдържание и това ни позволява да предложим качествени решения.

4

Избор на подходящи
социални медии

Разработваме стратегия за подходящите социални медии, честотата, стилистиката, стратегията за управлението им.

С какво можем да Ви съдействаме при управлението на Вашите социални медии

При разработване на стратегията за управление на социални медии

 • Разработване на цялостна стратегия
 • Проучване и анализ на целевите групи
 • Избор на канали за комуникация
 • Бюджетиране на разходите за социални медии

При реализирането на стратегията за управление на социални медии

 • Създаване на концепцията
 • Визуализация и криейтив (изображения, графики видеа)
 • Поддържане на комуникационните активности
 • Управление на рекламните бюджети
 • Локализация и адаптация на съдържанието
 • Оптимизация на разходите

При анализа и отчетността на дейностите по управление на социални медии

 • Анализ на ефективността на отделните канали
 • Препоръки за подобряване на комуникационната стратегия
 • Интеграция на ресурсите на компанията и нейните подизпълнители

Ние работим с:

facebook

LinkedIn

Instagram

twitter

Защото е важно да си там, където са твоите потребители.

Работата с DMG е много повече от 3 думи, но ще кажа най-важните от тях: Удоволствие, Удовлетвореност, Усещане. Част от трите У-та на Вашия успех!  

КОСАРА СТАНКОВА, маркетинг експерт ТЕСИ

Реализирани проекти

Имате нужда от управление на социалните медии?

Започнете от