Твоите лични данни

Ние от “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД се стремим да опазим максимално добре Вашите лични данни и да Ви предоставим всички необходими законови основания, за да управлявате вашите данни, които обработваме и съхраняваме. В настоящата страница, сме приложили информация за различните процедури, които спазваме при съхранението, обработката и изтриването на Вашите лични данни.

ПОЛИТИКИ и ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

По-долу ще намерите информация и линкове към процедурите и документите, които подържаме за защита на вашите лични данни.

 

 

Настоящите политики и процедури могат да бъдат променяни едностранно и без предизвестие от страна на “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД с оглед на тяхното усъвършенстване, разширяване или във връзка със законодателни промени, свързани със защитата на личните данни.

Актуалните политики и условия за защита на личните данни, поддържани от “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД, ще бъдат общодостъпни на корпоравния сайт на адрес www.digital-marketing.bg/tos.
Препоръчваме редовното запознаване от страна на потребителите с описаните тук методики на работа на компанията.

За повече информация относно Вашите данни или препоръки от Ваша страна, може да ни пишете на office@digital-marketing.bg.