Как да направиш големите медии част от твоята маркетинг стратегия?
Въвеждане на пазара на FinTech компанията Paysera


Задачата:

Когато FinTech компанията Paysera започна своята дейност в България, екипът ни трябваше да помогне на бранда да се позиционира и да се наложи в бизнеса.
Навлязохме в пазар с изключителна силна конкуренция от страна на абсолютно всички банки, присъствието на два основни международни играча в международните валутни преводи – Western Union и MoneyGram, както и на няколко по-нишови играчи. FinTech технологиите едва правиха първите си стъпки в Бъглария и по-скоро бяха непознати и будеха недоверие от страна на потребителите. Финансовата среда в същото време се опитваше да се съвземе след някои проблеми, които срещна предишните години. Комуникационните цели, които трябваше да реализираме във втората половина на годината включваха:

– Въвеждане на бранда Paysera на пазара;

– Представяне на услугата изгодни международни валутни преводи.

Решението:

Проектът изискваше работа в няколко целеви групи:

Крайни клиенти, ползватели на услугата международни валутни преводи;

– Бизнес клиенти, които ползват регулярно услугата Преводи в чужбина. Те бяха разделени на различни целеви групи – от собственици и управители на малък и среден бизнес, финансисти и счетоводители, одитори и други;

Журналистите в основните медии – които трябваше да бъдат обучени за FinTech сектора и за начина, по който той функционира.

Комуникационният план изискваше работа както в онлайн, така и в офлайн среда. Това бе обусловено от структурата на средата и готовността на пазара. Основната комуникационна стратегия, на която заложихме, беше създаване на съдържание и неговото популяризиране основно в онлайн среда до целевите ни групи.

За период от шест месеца организирахме три броя прес-конференции, в които участие взеха журналисти от водещи национални и икономически медии като в. Капитал, в. Банкер, Investor, сп. Enterprise и други. Предоставените данни в рамките на конференциите намериха изключително добър отзвук в медиите, като имахме отразяване в над 70 % от тартегираните от нас медии.

Това позволи да се генерира от една страна голям съдържание за бранда и за FinTech сектора, от друга страна фактът, че публикациите бяха в реномирани медии ни позволи да изградим изключително позитивен образ за бранда. Голяма част от публикациите бяха споделяни и допълнително подсилвани в социалните медии.

Резултатът:

В рамките на първите шест месеца на проекта постигнахме:

– медийни публикации с основен фокус Paysera за над 100 000 лв.;

– над 3 000 коментара в социалните медии под блог постовете ни;

– постигане до над 500 000 човека (бюджетът беше изключително ограничен);

В търговско отношение компанията приключи с 400 корпоративни клиента и над 1 000 физически лица, които правиха месечни обороти над 16 милиона лева.

Екипът:

Маркетинг: Наталия Кирилова
Дизайн: Тодор Стайнов, Валентин Тодоров
Акаунт мениджмънт: Лиляна Богданова

Умения

Дизайн 100%
Маркетинг 100%
Копирайтинг 100%

Клиент: Paysera
Дата: март 2017 г.