Концепция за подобряване на ползваемостта на интернет страница на Balkan Services


Задачата:

Как да се разработи интернет страница, която да представя пълноценно сложните взаимовръзки между отделните услуги и технологии, които предлага софтуерния интегратор Balkan Services и как корпоративната страница да се превърне в еталон за всички тези клиенти, които внедряват ERP, CRM и BI софтуерни системи.

 

Решението:

Когато поехме проекта, клиентът в рамките на 2 години и не малък бюджет и ресурси се беше старал да структурира добре заданието си и да даде добра изходна информация на своя уеб разработчик в лицето на една от водещите уеб агенции eDesign. В резултат беше разработен уеб сайт, който отразяваше малка част от сложния бизнес на клиента, не отразяваше опита на компанията и не съдействаше по оптималния начин на търговския му екип.

Стартирахме проекта с детайлно проучване на структурирането на бизнеса и уеб страниците на водещите софтуерни интегратори в света, проведохме детайлни персонални интервюта с над 10 от мениджърите в компанията и се запознахме детайлно с ползите, които клиентите на софтуерните интеграции на Balkas Services имат. Не на последно място се поставихме в обувките на тези, които ще ползват сайта и го погледнахме с техните очи – начина, по който ще търсят информация и какво очакват да видят.

В резултат разработихме изцяло нова схема на поднасяне на информация, която отговори на основните изисквания на клиента и на потребителите:

  • уеб сайтът да се превърне в мощна платформа за идентифициране и привличане на нови клиенти (за това решихме едва ли не всяка страница да е ландинг и да има Call-To-Action);
  • да структурираме информацията по начина, по който хората я търсят (поставихме на преден план проблемите, които се разрешават с внедряването на софтуер, индустриите, от които са потенциалните клиенти, технологиите, с които се работи, услугите, които Balkan Services могат да предложат);
  • структурирахме начина на текстовата информация (тематичност, обем на текста, ключови думи, линковe, референции и т.н.);
  • разработихме Wire-frames (рамките), по които уеб разработчикът в лицето на eDesign  разработи дизайна.

 

Резултатът:

Новият уеб сайт на Balkan Services има всички предпоставки да се превърне в един от най-добрите на местния пазар по отношение на начин на поднасяне на информацията в областта на софтуерните интегратори на ERP, CRM и BI решения. Огромният обем информация е поднесена на интуитивен начин, отговаря на нуждите както на различните отдели на компанията, така и на нуждите на потребителите.

 

Екипът:

Акаунт мениджър: Наталия Кирилова

UX: Наталия Кирилова, Тодор Стaйнов

Съдържание: Наталия Кирилова

Уеб дизайн: еDesign

SEO: Наталия Кирилова, Валентин Тодоров

 

Умения

Business Analysis 100%
UX 90%
SEO 100%

Клиент: Balkan Services
Дата: Юни, 2016