Реализиране на онлайн кампания за Ойрошпед


Задачата:

Реализиране на онлайн кампания за управление на репутацията на една от водещите български спедиторски и логистични компании.

Решението:

Спедицията и логистиката се развиват динамично, а дигиталните технологии ще са по-замесени от всякога в техния растеж. Digital Marketing Group беше избрана за обслужваща агенция на Ойрошпед с цел да помогне именно в това начинание.

Ситуацията в началото:

Ойрошпед е една от първите частни транспортни и логистични компании на българския пазар. С течение на времето обаче, пазарът се разшири, а с него и конкуренцията. Изискванията от страна на клиентите за по-цялостно обслужване се задълбочиха.
След като направихме анализ на ситуацията на компанията, средата и сектора, предложихме да започнем работа със съществуващата им база от клиенти. На практика Ойрошпед през годините е имала досег до повечето компании, които редовно ползват подобен тип услуги. Клиентската им база беше достатъчно пълна, за да може да предложи добър старт. От тук произлязоха и целите на онлайн кампанията:

– Първостепенни:

  • Повишаване на обема на продажбите от съществуващите клиенти (upsales);
  • Повишаване на продажбите на други услуги, предлагани от компанията (cross-sales);
  • Повишаване разпознаваемостта на бранда (first of mind);
  • Повишаване на имиджа на компанията като социална отговорна сред потенциални партньори, служители и студенти;

– Второстепенни:

  • Разширяване на обхвата на клиентската база с нови клиенти и потребители;

Методи за изпълнение и избрани канали:

  • Създаване на съдържание – Всеки месец генерираме по 3-4 тясно обвързани със сектора материали и професионални новини около развитието на компанията. Целта е да се поднесе интересна информация на аудиторията, клиентите и партньорите на Ойрошпед. Наложи се да влезем детайлно в терминологията на сектора. Запознахме се с всичко – от спедиторски и транспортни премиум услуги до митнически декларации и логистични практики. Създаденото съдържание се качва в блога в създадения от нас чисто нов сайт и ребрандировка на компанията. Освен полезно за потребителите, подобно съдържание работи в дългосрочен план и за оптимизацията на сайта на компанията и редуцира разходите, които биха произлезли за подобряване на SEO ранкинга;
  • Управление на месечен електронен бюлетин – той има за цел да представи най-интересното от бранша и най-новото около компанията, заедно с наличните търговски оферти за месеца. Изпраща се до клиентската база на компанията, както и до хора, които са проявили интерес да получават информация за дейността й;
  • Управление на социални мрежи – Генериране на съдържание, свързано с целите и растежа на фирмата. То има за цел да покаже постоянност на компанията в онлайн средата, да ангажира служителите на Ойрошпед към приоритетите на фирмата, да съдейства на клиентите при избора на партньор.

Резултатът:

Ежемесечният нюзлетър, който достига до над 6 000 бизнес потребителя, увеличи броя на запитванията към компанията и подобри имиджа ѝ сред потенциалните клиенти. Средният брой на отворените мейли е 28%, а от нюзлетърите са с над 25% open rate.
Интернет страницата на Ойрошпед (разработена от нас) се класира и задържа на водещи позиции в търсачките по редица ключови думи и изрази.
Съдържанието, качвано в социалните мрежи, повиши активността на компанията в онлайн пространството и изгради имидж и постоянство на бранда.

Ойрошпед
Ойрошпед

Екипът:

Акаунт мениджър: Ивайла Раденкова

Копирайтинг: Ивайла Раденкова

Дизайн: Тодор Стaйнов

Уеб решения: Тодор Стaйнов и Валентин Тодоров

Умения

UX 90%
Copywriting 100%
Social media 100%

Клиент: Ойрошпед ЕООД
Дата: юли 2016 г.

 

ПОСЕТЕТЕ САЙТА