Иновации

Ние знаем колко динамична е Вашата работа и средата, в която живеете. Нека Ви помогнем при разработването и тестването на продукти и услуги като посредством дигитални технологии намерим уникалните изживявания, които очакват вашите клиенти.
Нашата работа включва услуги на различните етапи от внедряването на иновациите – от планирането на нови продукти или услуги, раждането на идеи, селектирането на най-добрите, разработването им и тестването им на пазара и разбира се представянето им пред широката публика.
Екипът ни ще помисли и за новите форми на дигитална комуникация посредством, които вашите клиенти ще преживеят незабравими моменти с любимата си марка.


Много сме доволни от съвместното ни партньорство с DMG! Като стартиращ бизнес преди една година ни привлече тяхната визия за утвърждаване на нова услуга в България и иновативният подход при имплементирането на маркетинговия план чрез дигитални канали. Разчитаме на тях да растем заедно!   

МАРТИН БОГДАНОВ, Изпълнителен директор на Paysera България 

Вижте още: 

Услугите, които предлагаме в областта на маркетинга са:  

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНА СТРАТЕГИЯ?