Създаване и управление на блог съдържание

за да разказвате истории

Управлението на съдържание чрез блогове е сред най-модерните тенденции в съвременния маркетинг. Причините за това се крият в множеството ползи, които съдържанието генерира за потребителите и за управлението на репутацията на брандовете. В съвременния свят е брандовете са новите медии. Те са тези, които могат да създават тенденции, да управляват потребителското поведение и да поднасят необходимото на потребителите съдържание. Компаниите добиват по-голяма сила, когато управляват съдържание, свързано с техния бизнес.
Ние от DMG помагаме на нашите клиенти да изградят своето онлайн присъствие като поставяме акцент върху създаването на качествено и професионално съдържание, което да съдейства за подобряване на корпоративния имидж сред съществуващите партньори, за привличането на нови клиенти и за подобряване представянето им пред служителите и обществото.

Защо сме различни


Задълбоченият ни маркетинг опит в комбинация с тясно профилираните ни екипи за създаване на съдържание, са съдействали на редица компании да подобрят присъствието си в онлайн среда посредством създаване и управление на блогове.
Нашите експерти познават механизмите, по които работи уеб средата, правят задълбочени проучвания на потребителското поведение и боравят с инструментите, които да оползотворят и умножат ефекта от всяка статия или продукция, които са разработени за бранда.
Опитът ни в над 20 индустрии ни прави отлични партньори за компании, които имат нужда от професионално разработено съдържание, което да отговаря на нуждите на специалистите от даден сектор.

Как работим при управлението на съдържание


Реализирането на проект по създаване и управление на блог съдържание включва няколко етапа и следва да се разглежда като дългосрочен проект. Необходими са както предварителни усилия за разработването и изграждането на стабилна основа, на която да стъпи дигиталната стратегия, така и последваща постоянна оптимизация, която да защити и поне да запази завоюваните позиции.

Екипът ни от експерти по стратегически маркетинг се запознават обстойно с бизнеса, целите и ресурсите, които имате. Проучваме източниците на информация, които можем да ползваме, съдействието, което можем да получим от екипа на клиента, партньорите, външни източници.

Задълбочаваме маркетинговото си проучване в изучаване на поведението и характеристиките на отделните целеви групи. Изучаваме добрите практики в сектора за представяне на продуктите и услугите. Разработваме и подготвяме клиентските бази данни, върху които ще стъпи контент стратегията.

Всеки бизнес има своите специфики, термини и шаблони и за нас е важно да говорим и пишем на професионален език. Затова важна част от подготовката на нашата работа е да се научим да поднасяме информацията на експертно ниво.  При необходимост привличаме и външни експерти от сектора на клиента, които ни помагат при разработването на съдържанието.

Изучаваме непрестанно практиките при създаване и управление на блог съдържание, изискванията за оптимизация на страниците, професионалните форуми, които следят нашите клиенти. Това ни позволява да предложим качествени комуникационни решения на нашите клиенти.

Работа, усмивки, резултат – трите думи, с които бих описала работата с Диджитал Маркетинг Груп.

ВАЛЕНТИНА МАКАРЕСТОВА, маркетинг мениджър Balkan Services

Вижте още


Референтни проекти


Защото трябва да сте източник на полезни новини

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КАЧЕСТВЕНО СЪДЪРЖАНИЕ?