B2B?! Споделете бюджета си

В рекламния бизнес много често се сблъскваме с един основен проблем – бюджетът и неговото разпределение. В България B2B маркетингът е една от сферите, които тепърва ще се развиват. Много от B2B мениджърите не осъзнават необходимостта от маркетинг или просто компаниите им не са достигнали необходимата финансова стабилност, за да си позволят да помислят по-детайлно за бъдещето.
Не искаме да ни разберете погрешно обаче, маркетингови похвати се използват и се използват често. За съжаление, фирмите също толкова често не успяват да се възползват напълно от своите маркетингови усилия, защото маркетинг се прави без предварителен план или без стратегическо съобразяване.

В дъното на този проблем се крият два основни фактора – не добро познаване на B2B маркетинга като цяло и… сетихте се… финансите.
По света много агенции и специалистите работещи в тях, разказват за своите комуникации с клиенти, за ползотворни срещи и за… нека ползваме английския израз… големия бял слон в стаята. Бюджетът!

Бюджетът е сред най-важните елементи на маркетинговото планиране и дейностите, които ще бъдат реализирани. Ако очаквате да работите успешно с подизпълнителите на вашия маркетинг, споделете с тях и финансовите данни или поне обхвата на всички останали активности, които ще предприемете. Това ще позволи на агенциите, с които работите да постигнат по-добър баланс на етапите и дейностите от вашата комуникационна стратегия.

Нежеланието на фирмите да споделят своя бюджет с агенцията, която са избрали се корени в недоверието към доставчиците на всякакви услуги. В България още повече. А в особена степен това важи за консултантската част от бизнеса. „Бизнесът си е мой. Те ще ми кажат какво да правя!“ е израз, който често чуваме. Истината е, че взаимното доверие е в основата на успеха в тези взаимоотношения и докато ние сме първите, които ще се съгласят, че е необходимо човек да е внимателен при избора на агенция, все пак искаме да Ви посочим ползите от това да споделите какво планирате и какъв бюджет можете да отделите.

Какви са ползите да споделите бюджета си с агенцията, която ви обслужва. Ето и мнението на Яна Логофетова, акаунт мениджър в “Диджитал Маркетинг Груп”:

1. Ние сме специалисти в областта на стратегическото планиране и дигиталния маркетинг, но за да можем правилно да насочим Вашите маркетингови усилия ще трябва да научим, колкото е възможно повече за бизнеса Ви. Това важи в още по-голяма степен, когато говорим за B2B. Трябва да се запознаем с Вашия сектор, настоящите и потенциални клиенти, възможностите и очакванията, които имате от маркетинговите си усилия.

2. Когато сте склонни да споделите бюджета си като цяло или за конкретната кампания, ние ще можем да предложим най-ефективния начин да използвате парите си.

3. Бюджетът може да се модифицира – много често клиентите идват при нас с готова идея, но без да знаят колко точно ще им струва нейната реализация. Част от тези идеи са чудесни, други не толкова, а трети се нуждаят от мъничко модификация, за да свършат точно това, за което са създадени. На базата на опита си, външен поглед и бюджетът, който искате да похарчите ние сме в състояние да предложим работещи варианти за постигане на зададените цели.

Разбира се, винаги съществува възможността да Ви бъде трудно да определите точно какъв бюджет бихте искали да отделите. Ние можем да помогнем и с това, защото планирането на годишните бюджети за маркетинг е една услугите, които често извършваме за клиентите си.

Съществуват няколко класически модела за формиране на маркетинговите бюджети. Някои от тях са:

1. Task oriented – или бюджет формиран на базата на определени маркетингови активности. Този начин на формиране на маркетинговия бюджет е изключително популярен в B2B сферата, защото в повечето случаи набора от подходящите маркетингови дейности е лесно предвидим и повтарящ се. Голямото предимство на този метод е простия и удобен начин, по който се работи – избирате дейностите, които смятате за стратегически подходящи за своя бизнес и изчислявате разходите. Нищо не е идеално, обаче. Проблемът естествено се крие в липсата на гъвкавост през годината, защото този модел на бюджетиране не предполага да бъдат взети предвид нито реалните приходи, нито действията на конкуренцията. Фирмите, които избират да работят по такъв бюджет в повечето случаи могат да оценят ефективността на отделните канали, но не и ефективността на маркетинговите усилия като цяло.

2. Процент от приходите или процент от оборота – изборът на един от тези показатели зависи изцяло от вида бизнес и ще оставим на Вас да прецените кой е по-подходящ. Хубавото на този метод е, че той отразява промените в бизнес средата, които биха могли да възникнат през годината. Има високо ниво на предвидимост и лесно може да се комбинира и с горния метод. Недостатъкът е, че в повечето случаи веднъж заложен бюджетът не дава достатъчна свобода за маркетингови иновации, които могат да се окажат необходими или дори жизнено важни за развитието на бранда. Компаниите, които избират този метод, обикновено са добре установени на пазара, със силен финансов отдел, работещи с висока пазарна предвидимост.

3. На база бюджетите конкуренцията – този модел е удобен за компании, които желаят бърза експанзия, без да се интересуват чак толкова много от краткосрочната възвръщаемост на инвестициите. При този случай компанията взима бюджета на един или няколко директни конкуренти и “атакува” пазара с по-сериозни суми. Това позволява на компанията да вземе вниманието на потребителите и да се бори за по-сериозен пазарен дял. Подобна стратегия може да е много печеливша в някои случаи, но трябва да се ползва внимателно и задължително в комбинация с редица други ресурси – например достатъчно търговска сила, достатъчно продукти и т.н. В противен случай този подход на бюджетиране е по-скоро неефективен.

4. На случаен принцип – този „метод“ се ползва значително по-често, отколкото си мислите. Управителят/собственикът избира едно число, което изглежда подходящо и го залага. Този метод, обаче крие значителни проблеми, защото реално изключва процеса на стратегическо планиране и изобщо стратегическия подход като цяло, лишава ни от възможността за взимане на информирани решения. И не на последно място – води до предприемането на маркетингови действия на парче, чиито резултати трудно се оценяват и много често са посредствени.

Споменахме само най-простите методи за определяне на маркетингов бюджет, за да дадем обща представа за трудностите, с които бихте могли да се сблъскате. Какъвто и модел да изберете обаче, от изключителна важност е да намерите подходящия стратегически подход, който да отразява не само вида на бизнеса, а и етапа от жизнения цикъл на компанията.

И така, имате първа опознавателна среща с агенцията и се чудите дали да споделите с колко точно пари разполагате за маркетинг или за определена кампания? В повечето случаи клиентите се безпокоят да споделят бюджета си, защото не знаят какви са реалните пазарни цени и не искат да се окажат в положение да предложат повече от необходимото. И в повечето случаи не са прави. Потърсете ни в уютния ни офис, за да Ви помогнем в избора на B2B стратегия или се свържете с нас тук: welcome@digital-marketing.bg.