Европейският пазар на дигитална реклама расте с повече от 10 % на годишна база

Европейският пазар на дигитална реклама расте с повече от 10 % на годишна база
February 20, 2018 DMG Blogger
Digital-statistics

AdEx Benchmark 2017 отчета на IAB Europe маркира и други интересни и полезни за рекламодателите тенденции.

 

Онлайн инвестициите в дигитална реклама в Европа се увеличават с 11.5%  за първото полугодие на 2017 година, спрямо същия период на 2016 г., според изследването AdEx Benchmark report на IAB Europe. Инвестициите в дигитална реклама за първото полугодие на 2017 възлизат на 22.5 милиарда евро, спрямо 20.2 милиарда евро за същия период на 2016.

 

Дисплейната реклама расте с бързи темпове

Рекламата при търсене остава предпочитан формат за повечето рекламодатели и бележи ръст с 12.8% като взема 47.8% от общия дял за отчетния период или 10.7 милиарда евро. Това е с 1.2% повече в сравнение с 2016 година.

Увеличението при рекламата за търсене идва от една страна от увеличение на трафика от мобилно търсене, а от друга страна – от навлизането на нови рекламодатели на пазара.

Чувствителен ръст бележи и дисплейната реклама. Данните показват, че в нея са инвестирани 8.4 милиарда евро. Това представлява увеличение с над 1 милиард спрямо 2016 година.

 

Онлайн видео рекламата расте с удивителни темпове

Видеото е големият победител от банерните формати. Причината за това е целенасочената политика на повечето големи платформи и медийни групи да поощряват използването на видео формати, навлизането на програматик рекламата и активната политика на брандовете да изграждат по-дългосрочни взаимоотношения с потребителите си.

Видео рекламата в онлайн среда увеличава дела си с 30% по-бързо в сравнение с останалите дисплейни формати. 1.7 милиарда евро са инвестирани през 2017 година в онлайн видео в сравнение с 1.3 млрд. през 2016 година. През 2017 година видео рекламата заема почти 20% от общия цял на банерната реклама. На практика видео рекламата изземва дял от останалите банер формати, чиято употреба намалява с около 1% от общия дял.

През 2017 година във видео реклама са инвестирани 7.4% от общия дял онлайн рекламни инвестиции, което го прави най-бързо растящия дал на онлайн рекламата.

Pre-roll и mid-roll са най-предпочитаните видео формати за онлайн реклама. Очакванията на водещите играчи на онлайн пазара е увеличение на видео рекламата и през следващите години с около 20 – 30% на годишна база.

Програматик видеото се превръща във все по-атрактивен инструмент за рекламодателите, тъй като дава възможност за по-добро взаимодействие в аудиториите им.

 

Мобилната реклама бележи ръст

Мобилната реклама е другият голям победител в онлайн инвестициите. Нейният дял стига до почти 7 милиарда евро за 2017 година, спрямо 4.8 милиарда за 2016 г. Мобилната дисплей реклама е почти на едни нива с мобилната реклама при търсене. И двете си поделят по 3.4 милиарда евро, като mobile search-а е с малко по-голям дял.

 

Увеличението на годишна база в Европа е с над 1 милиард евро

На практика почти целият ръст, който бележи дисплейната реклама, се дължи на мобилните формати. Инвестициите в десктоп банер реклама бележат лек спад от 1.4%, а тези в search – имат слаб ръст от 4.1%.

Мобилната дисплейна реклама отчита огромен ръст от 49.5% на годишна база, а mobile search – от 37.2 %. На практика над 1/3 от дигиталната реклама през 2017 година е била насочена към мобилни устройства. Очакванията са тази тенденция да се запази и през следващите години. През 2017 година 40 % от дисплейната реклама е инвестирана в мобилни формати.

 

Дигитални рекламни формати, които печелят  

Определено най-големият победител през 2017 година е мобилната банер реклама. Тя бележи чувствителен ръст с почти 46%. Следва я мобилната реклама при търсене с ръст от малко над 37%. Увеличение се отчита и при рекламата при търсене (12.8%), при не-видео рекламните формати (9.5%), както и при директориите (4.2%). Единственият губещ формат е десктоп дисплейната реклама (-1.4%).

 

Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се опитва да догони Западна

Данните от проучването ясно показват, че пазара в ЦИЕ се развива с няколко години след този в Западна Европа. Разминаванията са чувствителни и трябва да бъдат взети под внимание от рекламодателите, които инвестират в двата региона. В ЦИЕ предпочитаните формати са тези от банерната реклама. Не-видео банерите формират почти 38% от общия цял, за разлика от Западна Европа, където са 28%.

По-малък е общият цял на видео рекламата – 6.1% за ЦИЕ, като за сравнение в Западна е 7.6%. Рекламата при търсене в ЦИЕ формира 44.5% от общия дял, а в Западна Европа е с 4% повече.

Впечатление прави и използването на онлайн каталози и директории, което в ЦИЕ взема 11.7% от общия дял онлайн инвестиции в реклама, докато в Западна Европа този показател е 30% повече.

 

2017 година ще отбележи ръст в инвестициите в онлайн реклама между 9.5% и 11%

Европейският пазар на онлайн реклама, според прогнозите на IAB Europe за 2017 година, възлиза на около 46 милиарда евро. Традиционно, втората половина на годината е по-силна от първата, като основният двигател са разпродажбите около Черния петък и Коледа.

 

Тази статия е част от усилията на Digital Marketing Group да предоставя винаги актуална и полезна информация от дигиталния свят на бизнеса в страната. Ако имате повече въпроси, можете да се свържете с нас на 0700 200 55.

Автор на статията: Наталия Кирилова, управител на Digital Marketing Group

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*